Zapytania ofertowe

25.05.2017 r.

Informujemy, o  przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/RP/2017, dotyczącego realizacji usługi obejmującej przeprowadzenie przygotowania doradczego do prowadzenia działalności gospodarczej realizowanego w ramach projektu  pt. „Rozwój przedsiębiorczości = Skuteczna walka z bezrobociem” nr RPSL.07.03.03-24-03F2/15-006 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej:  VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


25.05.2017 r.

Informujemy, o  przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 02/RR/RP/2017, dotyczącego realizacji usługi obejmującej przeprowadzenie szkoleń grupowych dla uczestników  projektu  pt. „Rozwój przedsiębiorczości = Skuteczna walka z bezrobociem” nr RPSL.07.03.03-24-03F2/15-006 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej:  VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020         
Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


25.05.2017 r.

Informujemy, o  przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 03/RR/RP/2017, dotyczącego realizacji usług obejmujących przeprowadzenie przygotowania konsultacji indywidualnych dot. tworzenia biznesplanu oraz oceny biznesplanów  realizowanych w ramach projektu  pt. „Rozwój przedsiębiorczości = Skuteczna walka z bezrobociem” nr RPSL.07.03.03-24-03F2/15-006 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej:  VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


25.05.2017 r.

Informujemy, o  przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 04/RR/RP/2017, dotyczącego wynajmu sal dydaktycznych na potrzeby konsultacji indywidualnych, szkoleń i warsztatów grupowych  realizowanych w ramach projektu  pt. „Rozwój przedsiębiorczości = Skuteczna walka z bezrobociem” nr RPSL.07.03.03-24-03F2/15-006 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej:  VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:


07.07.2017 r.

Informujemy, o  przeprowadzeniu ponownego rozeznania rynku nr 05/RR/RP/2017, dotyczącego realizacji usług obejmujących przeprowadzenie przygotowania konsultacji indywidualnych dot. tworzenia biznesplanu oraz oceny biznesplanów  realizowanych w ramach projektu  pt. „Rozwój przedsiębiorczości = Skuteczna walka z bezrobociem” nr RPSL.07.03.03-24-03F2/15-006 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej:  VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami: